Наше гесло
је једноставно!

Добра воља његових добротвора омогућила је да се његов историјат не прекине!Велика идеја њеног творца Владимира Матијевића и његових сарадника, темељи се на прихватању, стипендирању и бризи у образовању и школовању даровите ђеце слабијег имовног стања, са етничких подручја на којима живи српски народ.


Оснивачи удружења Привредник